Център за асистирана репродукция лого

Успешна и плодотворна 2015 година!

Скъпи приятели, Екипът на Центъра за асистирана репродукция Ви желае честита и здрава 2015 година! Нека през Новата година Ви спохождат благодат и радост, а сърцата Ви преливат от любов и споделеност!  Пожелаваме на всяка една мечта да намери пътя към Вашия дом,...

Информация за м. ноември

Мили момичета и момчета,Tази седмица ЦАР сключи още два договора с лечебни заведения за асистирана репродукция – „Ню Лайф – специализиран медицински център по гинекология“ ООД – гр.Пловдив, и с „МЦ Репродуктивно здраве д-р Щерев – Русе“ ООД.В изпълняването на...

Нов уебсайт на ЦАР

Уважаеми пациенти, приключи изграждането на новия уебсайт на „Център за асистирана репродукция“. Официалният адрес на страницата е www.car-bg.org, а старият www.cfar.bg е пренасочен към новия. Актуализацията на интернет страницата бе наложителна поради...

Справка за полугодието на 2014

Обобщената справка на полугодишните отчети на лечебните заведения, извършващи дейности по асистирана репродукция по договор с ЦАР, сочи, че за периода 01.01.2014г. – 30.06.2014г. броят на преминалите двойки, финансирани от центъра, е 1414, броят на клиничните...

Тримесечен отчет за януари – март 2014

Във връзка с чл.7, т.12 и т.13 от Правилника за организацията на работа и дейността на „Център за асистирана репродукция” обявяваме следната информация: Финансираните дейности по асистирана репродукция на Центъра за асистирана репродукция за периода януари –...

Съобщение

Министерския съвет прие ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2014 Г. за изменение и допълнение на Постановление на МС № 25 от 2009 г. за създаване на „Център за асистирана репродукция“ (Обн., ДВ, бр. 13 от 2009; изм. и доп. бр. 5 и 42 от 2011 г., бр. 47 и 103 от 2012 г.)...