Център за асистирана репродукция лого
adm1n-ed0ms
Home 9 Author archive for adm1n-ed0ms ( Page )

Тримесечен отчет за януари – март 2015

Уважаеми пациенти,Съгласно чл.7,т.12 от правилника за организацията на работа и дейността на ЦАР Ви информираме,че размерът на средствата, изразходвани за първото тримесечие на 2015 година, е 1 737 867 лева,...

повече информация

Нов договор с МЦ

Уважаеми пациенти,уведомяваме Ви, че на 23.04.2015 година Център за асистирана репродукция сключи договор за финансиране на дейности по асистирана репродукция с „Медицински център Ин Витро Тракия” ЕООД...

повече информация

Обобщени данни от годишните отчети на лечебните заведения за 2014г.

Обобщените данни от годишните отчети на лечебните заведения, работили по договор с ЦАР през 2014г., сочат следното:- Постъпили заявления от пациенти през 2014г. – 4 292 бр.- Одобрени са 4228 заявления.-...

повече информация

14 ФЕВРУАРИ 2015 – ЗАПОЧВА ГОЛЯМОТО ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЕБЕТАТА ИН ВИТРО, РОДЕНИ С ПОМОЩТА НА ФОНДА.

Уважаеми родители на бебета ин витро! Имаме удоволствието да ви информираме, че на 14 февруари 2015 г., събота, от 11 часа, екипът на Център за асистирана репродукция (Фонд Ин витро) съвместно с Фондация...

повече информация

Успешна и плодотворна 2015 година!

Скъпи приятели, Екипът на Центъра за асистирана репродукция Ви желае честита и здрава 2015 година! Нека през Новата година Ви спохождат благодат и радост, а сърцата Ви преливат от любов и споделеност! ...

повече информация

Информация за м. ноември

Мили момичета и момчета,Tази седмица ЦАР сключи още два договора с лечебни заведения за асистирана репродукция - „Ню Лайф – специализиран медицински център по гинекология“ ООД – гр.Пловдив, и с „МЦ...

повече информация

Нов уебсайт на ЦАР

Уважаеми пациенти, приключи изграждането на новия уебсайт на "Център за асистирана репродукция". Официалният адрес на страницата е www.car-bg.org, а старият www.cfar.bg е пренасочен към новия. Актуализацията...

повече информация

Справка за полугодието на 2014

Обобщената справка на полугодишните отчети на лечебните заведения, извършващи дейности по асистирана репродукция по договор с ЦАР, сочи, че за периода 01.01.2014г. – 30.06.2014г. броят на преминалите двойки,...

повече информация

Тримесечен отчет за януари – март 2014

Във връзка с чл.7, т.12 и т.13 от Правилника за организацията на работа и дейността на „Център за асистирана репродукция” обявяваме следната информация: Финансираните дейности по асистирана репродукция на...

повече информация

Съобщение

Министерския съвет прие ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2014 Г. за изменение и допълнение на Постановление на МС № 25 от 2009 г. за създаване на „Център за асистирана репродукция“ (Обн., ДВ, бр. 13 от 2009;...

повече информация

Тримесечен отчет за януари – март 2015

Уважаеми пациенти,Съгласно чл.7,т.12 от правилника за организацията на работа и дейността на ЦАР Ви информираме,че размерът на средствата, изразходвани за първото тримесечие на 2015 година, е 1 737 867 лева,...

Нов договор с МЦ

Уважаеми пациенти,уведомяваме Ви, че на 23.04.2015 година Център за асистирана репродукция сключи договор за финансиране на дейности по асистирана репродукция с „Медицински център Ин Витро Тракия” ЕООД...

14 ФЕВРУАРИ 2015 – ЗАПОЧВА ГОЛЯМОТО ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЕБЕТАТА ИН ВИТРО, РОДЕНИ С ПОМОЩТА НА ФОНДА.

Уважаеми родители на бебета ин витро! Имаме удоволствието да ви информираме, че на 14 февруари 2015 г., събота, от 11 часа, екипът на Център за асистирана репродукция (Фонд Ин витро) съвместно с Фондация...

Успешна и плодотворна 2015 година!

Скъпи приятели, Екипът на Центъра за асистирана репродукция Ви желае честита и здрава 2015 година! Нека през Новата година Ви спохождат благодат и радост, а сърцата Ви преливат от любов и споделеност! ...

Информация за м. ноември

Мили момичета и момчета,Tази седмица ЦАР сключи още два договора с лечебни заведения за асистирана репродукция - „Ню Лайф – специализиран медицински център по гинекология“ ООД – гр.Пловдив, и с „МЦ...

Нов уебсайт на ЦАР

Уважаеми пациенти, приключи изграждането на новия уебсайт на "Център за асистирана репродукция". Официалният адрес на страницата е www.car-bg.org, а старият www.cfar.bg е пренасочен към новия. Актуализацията...

Справка за полугодието на 2014

Обобщената справка на полугодишните отчети на лечебните заведения, извършващи дейности по асистирана репродукция по договор с ЦАР, сочи, че за периода 01.01.2014г. – 30.06.2014г. броят на преминалите двойки,...

Тримесечен отчет за януари – март 2014

Във връзка с чл.7, т.12 и т.13 от Правилника за организацията на работа и дейността на „Център за асистирана репродукция” обявяваме следната информация: Финансираните дейности по асистирана репродукция на...

Съобщение

Министерския съвет прие ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2014 Г. за изменение и допълнение на Постановление на МС № 25 от 2009 г. за създаване на „Център за асистирана репродукция“ (Обн., ДВ, бр. 13 от 2009;...

January Web Design Agency . January Web Design Agency . January Web Design Agency