Център за асистирана репродукция лого
adm1n-ed0ms
Home 9 Author archive for adm1n-ed0ms ( Page )

Изменения и допълнения от 01.04.2019

Уважаеми пациенти ,Уведомяваме Ви , че от 01.04.2019 г. е в сила изменение ПОРДЦАР.Основните изменения в него се отнасят до :1.Граничната стойност на АМХ за кандидатстване е променена от 1 ng\ mlна 0.5...

повече информация

Тримесечен отчет към 31.12.2018г.

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, представям информация за размера на средствата, изразходвани през...

повече информация

Раждане на тризнаци

Скъпи пациенти,Имаме удоволствието да ви информираме за раждането на тризнаци като резултат от успешно приключена ин витро процедура, финансирана със средства на Център за асистирана репродукция.Тризнаци се...

повече информация

Тримесечен отчет към 30.09.2018г.

Уважаеми пациенти,  Съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, Ви информирам за разходването на средствата на Центъра за периода от...

повече информация

Отчет

Уважаеми пациенти, Съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, Ви информирам за разходването на средствата на Центъра за периода от...

повече информация

Тримесечен отчет за периода от 01.01.2018г. до 31.03.2018г.

Съгласно чл.7, т.11 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, представям анализ за разходването на средствата на Центъра за периода от 01.01.2018г. до...

повече информация

Успеваемост на лечебните заведения за асистирана репродукция.

Уважаеми пациенти,Имам удоволствието да Ви информирам, че в изпълнение на изискванията на ПОРДЦАР, представяме информация за всяко лечебно заведение (ТУК) относно успеваемостта на дейностите по асистирана...

повече информация

Обръщение

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ, Уведомяваме Ви, че вече е в сила актуализацията на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция. Това позволи ЦАР да започне приема на заявителни...

повече информация

Честита Нова Година!

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че вече е обнародвано Постановление №329 от 22.12.2017г. за изменение и допълнение на Постановление № 25 на Министерския съвет от 2009г. за създаване на Център за асистирана...

повече информация

Тримесечен отчет за юли-септември 2017

Уважаеми пациенти,Съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, представям информация за размера на средствата, изразходвани за периода от...

повече информация

Изменения и допълнения от 01.04.2019

Уважаеми пациенти ,Уведомяваме Ви , че от 01.04.2019 г. е в сила изменение ПОРДЦАР.Основните изменения в него се отнасят до :1.Граничната стойност на АМХ за кандидатстване е променена от 1 ng\ mlна 0.5...

Тримесечен отчет към 31.12.2018г.

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, представям информация за размера на средствата, изразходвани през...

Раждане на тризнаци

Скъпи пациенти,Имаме удоволствието да ви информираме за раждането на тризнаци като резултат от успешно приключена ин витро процедура, финансирана със средства на Център за асистирана репродукция.Тризнаци се...

Тримесечен отчет към 30.09.2018г.

Уважаеми пациенти,  Съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, Ви информирам за разходването на средствата на Центъра за периода от...

Отчет

Уважаеми пациенти, Съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, Ви информирам за разходването на средствата на Центъра за периода от...

Тримесечен отчет за периода от 01.01.2018г. до 31.03.2018г.

Съгласно чл.7, т.11 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, представям анализ за разходването на средствата на Центъра за периода от 01.01.2018г. до...

Успеваемост на лечебните заведения за асистирана репродукция.

Уважаеми пациенти,Имам удоволствието да Ви информирам, че в изпълнение на изискванията на ПОРДЦАР, представяме информация за всяко лечебно заведение (ТУК) относно успеваемостта на дейностите по асистирана...

Обръщение

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ, Уведомяваме Ви, че вече е в сила актуализацията на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция. Това позволи ЦАР да започне приема на заявителни...

Честита Нова Година!

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че вече е обнародвано Постановление №329 от 22.12.2017г. за изменение и допълнение на Постановление № 25 на Министерския съвет от 2009г. за създаване на Център за асистирана...

Тримесечен отчет за юли-септември 2017

Уважаеми пациенти,Съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, представям информация за размера на средствата, изразходвани за периода от...

January Web Design Agency . January Web Design Agency . January Web Design Agency