Център за асистирана репродукция лого

Проверка на статуса по Дата на раждане

13 + 14 =

Данните на интернет страницата са валидни към дата 13.09.2023 г. включително.
Заявленията, подавани след тази дата, не са въведени в уебсайта и са със статус „прието заявление“.
Уважаеми пациенти, заповедите за финансово и организационно подпомагане ще бъдат изпратени по реда на входящите номера:
от 70189 до 70590  в срок до 25.09.2023г. Издадените административни актове /заповеди/ за одобрение влизат в сила от датата на получаването им и едва след нея могат да бъдат стартирани процедурите.