Център за асистирана репродукция лого

Новини

Отчет за първо тримесечие на 2024г.

апр. 3, 2024

Уважаеми пациенти,
В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за първото тримесечие на 2023г. относно:
Приети заявления за периода – 1354 бр. ; (1396 бр. за същия период на 2023г.)
Издадени заповеди за периода – 1341 бр. ; (1304 бр. за същия период на 2023г.)
Период от подаване на заявление до издаване на заповед – 1 месец.
Разходвани средства от бюджета за заплащане на процедури за първото тримесечие на 2024г. – 4 217 240, 76 лв.
Извършени са 2 проверки по сигнал, при които не са установени нарушения, дадени са съответни препоръки.
През м.януари ЦАР сключи 25 договора за 2024г. с ЛЗ, които отговарят на изискванията на ПОРДЦАР.

Последни новини

Отчет за второ тримесечие на 2024г.

В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за второто тримесечие на 2024г. относно:Приети заявления за периода –...

15 години Център за асистирана репродукция

На 01.04.2024г. от 16.00ч. в зала „Д-р Владимир Калайджиев“ на Център по хигиена (бул.“Иван Гешов“ 15) ще се състои тържествено честване по повод 15 годишния юбилей на Центъра за асистирана репродукция – 15...

Тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г

Уважаеми пациенти,В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция представям информация за четвъртото тримесечие на 2023г. относно:Приети...