Център за асистирана репродукция лого
Новини
Начало 9 За центъра 9 Новини ( Page )

Тримесечен отчет за януари – март 2015

Уважаеми пациенти,Съгласно чл.7,т.12 от правилника за организацията на работа и дейността на ЦАР Ви информираме,че размерът на средствата, изразходвани за първото тримесечие на 2015 година, е 1 737 867 лева, а прогнозният размер на средствата по чл.3, т.1 за второто...

Нов договор с МЦ

Уважаеми пациенти,уведомяваме Ви, че на 23.04.2015 година Център за асистирана репродукция сключи договор за финансиране на дейности по асистирана репродукция с „Медицински център Ин Витро Тракия” ЕООД гр.Стара...

Обобщени данни от годишните отчети на лечебните заведения за 2014г.

Обобщените данни от годишните отчети на лечебните заведения, работили по договор с ЦАР през 2014г., сочат следното:- Постъпили заявления от пациенти през 2014г. – 4 292 бр.- Одобрени са 4228 заявления.- Връчени са 3 442 заповеди за организационно и финансово...

14 ФЕВРУАРИ 2015 – ЗАПОЧВА ГОЛЯМОТО ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЕБЕТАТА ИН ВИТРО, РОДЕНИ С ПОМОЩТА НА ФОНДА.

Уважаеми родители на бебета ин витро! Имаме удоволствието да ви информираме, че на 14 февруари 2015 г., събота, от 11 часа, екипът на Център за асистирана репродукция (Фонд Ин витро) съвместно с Фондация „Искам бебе” и Сдружение „Зачатие” Ви канят на празничен...

Успешна и плодотворна 2015 година!

Скъпи приятели, Екипът на Центъра за асистирана репродукция Ви желае честита и здрава 2015 година! Нека през Новата година Ви спохождат благодат и радост, а сърцата Ви преливат от любов и споделеност!  Пожелаваме на всяка една мечта да намери пътя към Вашия дом,...

Информация за м. ноември

Мили момичета и момчета,Tази седмица ЦАР сключи още два договора с лечебни заведения за асистирана репродукция - „Ню Лайф – специализиран медицински център по гинекология“ ООД – гр.Пловдив, и с „МЦ Репродуктивно здраве д-р Щерев – Русе“ ООД.В изпълняването на...

Нов уебсайт на ЦАР

Уважаеми пациенти, приключи изграждането на новия уебсайт на "Център за асистирана репродукция". Официалният адрес на страницата е www.car-bg.org, а старият www.cfar.bg е пренасочен към новия. Актуализацията на интернет страницата бе наложителна поради желанието на...

Справка за полугодието на 2014

Обобщената справка на полугодишните отчети на лечебните заведения, извършващи дейности по асистирана репродукция по договор с ЦАР, сочи, че за периода 01.01.2014г. – 30.06.2014г. броят на преминалите двойки, финансирани от центъра, е 1414, броят на клиничните...

Тримесечен отчет за януари – март 2014

Във връзка с чл.7, т.12 и т.13 от Правилника за организацията на работа и дейността на „Център за асистирана репродукция” обявяваме следната информация: Финансираните дейности по асистирана репродукция на Центъра за асистирана репродукция за периода януари - март 2014...

Съобщение

Министерския съвет прие ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2014 Г. за изменение и допълнение на Постановление на МС № 25 от 2009 г. за създаване на „Център за асистирана репродукция“ (Обн., ДВ, бр. 13 от 2009; изм. и доп. бр. 5 и 42 от 2011 г., бр. 47 и 103 от 2012 г.)...