Център за асистирана репродукция лого
Новини
Начало 9 За центъра 9 Новини ( Page )

Изменения и допълнения от 01.04.2019

Уважаеми пациенти ,Уведомяваме Ви , че от 01.04.2019 г. е в сила изменение ПОРДЦАР.Основните изменения в него се отнасят до :1.Граничната стойност на АМХ за кандидатстване е променена от 1 ng\ mlна 0.5 ng\ml.2.Има промяна в заявлението за кандидатстване за финансово и...

Тримесечен отчет към 31.12.2018г.

Уважаеми пациенти, В изпълнение на чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, представям информация за размера на средствата, изразходвани през четвъртото тримесечие на 2018г., които са в размер на 6 501 331...

Раждане на тризнаци

Скъпи пациенти,Имаме удоволствието да ви информираме за раждането на тризнаци като резултат от успешно приключена ин витро процедура, финансирана със средства на Център за асистирана репродукция.Тризнаци се родиха от два ембриона при първи инвитро опит на майката,...

Тримесечен отчет към 30.09.2018г.

Уважаеми пациенти,  Съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, Ви информирам за разходването на средствата на Центъра за периода от 01.07.2018г. до 30.09.2018г., които са в размер на 4 667 070...

Отчет

Уважаеми пациенти, Съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, Ви информирам за разходването на средствата на Центъра за периода от 01.04.2018г. до 30.06.2018г., които са в размер на 4 830 061 лева....

Тримесечен отчет за периода от 01.01.2018г. до 31.03.2018г.

Съгласно чл.7, т.11 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, представям анализ за разходването на средствата на Центъра за периода от 01.01.2018г. до 31.03.2018г.Общият размер на разходваните средства на ЦАР за периода...

Успеваемост на лечебните заведения за асистирана репродукция.

Уважаеми пациенти,Имам удоволствието да Ви информирам, че в изпълнение на изискванията на ПОРДЦАР, представяме информация за всяко лечебно заведение (ТУК) относно успеваемостта на дейностите по асистирана репродукция, финансирани от центъра. Разпределена и по...

Обръщение

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ, Уведомяваме Ви, че вече е в сила актуализацията на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция. Това позволи ЦАР да започне приема на заявителни документи за четвърти опит, а също и по разширените индикации...

Честита Нова Година!

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че вече е обнародвано Постановление №329 от 22.12.2017г. за изменение и допълнение на Постановление № 25 на Министерския съвет от 2009г. за създаване на Център за асистирана репродукция.Очакваме измененията в Правилника за...

Тримесечен отчет за юли-септември 2017

Уважаеми пациенти,Съгласно чл.7, т.12 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, представям информация за размера на средствата, изразходвани за периода от 01.07.2017г. до 30.09.2017г., които са 2 800 782 лева. Общият...