Център за асистирана репродукция лого

Антикорупция

Вътрешни правила за предотвратяване на административни слабости, пропуски и нарушения, създаващи предпоставки за корупция, измами и нередности.

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по следните начини:

• Чрез онлайн формата към ЦАР или онлайн формата към министъра на здравеопазването, главния секретар и Инспектората към Министерството

• По e-mail: cfar@mh.government.bg или anticorruption@mh.government.bg

• На хартиен носител, чрез пощенските кутии, намиращи се във всяка една от трите сгради на Министерство на здравеопазването

• На хартиен носител, чрез подаване в деловодството на Министерство на здравеопазването на площад „Света Неделя” № 5

Необходима информация при подаване на сигнал при подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:

• Три имена
• Вашия адрес за кореспонденция
• Телефон за контакт
• Данни за институциите, които вече сте информирали
• Адрес на електронната Ви поща

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.

Форма към Комисията по превенция и противодействие на корупцията

• Внасяне на сигнал или препоръка може да се осъществи и чрез попълване на онлайн форма за подаване на сигнали към Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет на Република България